Alle kinderen doen mee

Ook bij een smalle beurs.

Elk kind heeft recht om mee te doen met vriendjes en vriendinnetjes. Ook wanneer hun ouders het niet zo breed hebben. Gemeente Velsen heeft verschillende regelingen speciaal voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen.

Aanschaf van een fiets
Voor kinderen van 6 tot 18 jaar kunt ueen tegemoetkoming aanvragen voor de noodzakelijke aanschaf van een
fiets. Dat kan eenmaal per leeftijdscategorie. Voor kinderen van 6 tot 8 jaar bedraagt de tegemoetkoming maximaal € 145,-, voor kinderen van 8 tot 12 jaar maximaal € 260,- en voor kinderen van 12 tot 18 jaar maximaal € 380,-. Verstrekking van de tegemoetkoming gebeurt op declaratiebasis.


Polsbandje voor zwembad de Heerenduinen
Kinderen van 10 tot 18 jaar kunnen jaarlijks een polsbandje voor het zwembad krijgen. Dit polsbandje geeft recht op 10 keer toegang tot zwembad de Heerenduinen.


Seizoenkaart voor de speeltuin
Jaarlijks kunnen gezinnen met een laag inkomen in aanmerking komen voor een seizoenkaart voor één van de drie speeltuinen in Velsen: Speeltuin Santpoort, Speeltuin de Veilige Haven en Speeltuin Zeewijk. De seizoenkaart biedt toegang voor het hele gezin gedurende het gehele seizoen. Let op, de openingstijden van de speeltuinen kunnen van elkaar verschillen.


Deelname aan sport en cultuur
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar verstrekt de gemeente een tegemoetkoming voor de kosten van sport. Het doel is om de kinderen te stimuleren om zelf te gaan sporten. De vergoeding bedraagt maximaal € 275,- per jaar. Van dit bedrag moet tenminste € 200,- besteed worden aan sport of culturele activiteiten. De kosten moeten achteraf kunnen worden aangetoond.


Indirecte schoolkosten
Voor kinderen op het voorgezet onderwijs (tot 18 jaar) kan per schooljaar een tegemoetkoming van maximaal € 270,- aangevraagd worden voor kosten die niet op andere wijze kunnen worden vergoed. Denk aan bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolactiviteiten en materiaal zoals een computer. De kosten moeten achteraf kunnen worden aangetoond.


Aanvragen
Al deze regelingen kunnen aangevraagd worden via de website van Velsen: www.velsen.nl. Klik op Digitaal Loket Velsen en klik op ‘Inkomensaanvulling’.


Let op!
Het inkomen van het gezin mag niet hoger zijn dan 110% van het minimuminkomen. Dat betekent dat een alleenstaande ouder niet meer dan € 1.058,89 per maand (inclusief vakantiegeld) inkomen mag hebben. Voor een gehuwd of samenwonend stel, beiden tussen 21 en 67 jaar; € 1443,94 per maand (inclusief vakantiegeld).

Het vermogen mag niet groter zijn dan de wettelijke grenzen: € 11.790,00 voor gezinnen en € 5.895,00 voor alleenstaande ouders.

De genoemde bedragen van 110 % van het minimuminkomen en de vermogensgrenzen veranderen per half jaar. De genoemde bedragen zijn geldig vanaf 1 juli 2015.

Heeft u een vraag en/of opmerking?
Vul dan onderstaand formulier in en klik op verzenden.


Contact

Heerenduinweg 6
1971 JE IJmuiden
Noord-Holland

E: zwembadreceptie@velsen.nl
T: 0255-531888

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van Zwembad De Heerenduinen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!